POĽSKÝ JAZYK

Ponúkam neúradné preklady z poľštiny do slovenčiny a naopak. Pri prekladoch do poľského jazyka spolupracujem výlučne s rodenými hovoriacimi.

Okrem všeobecných textov sa v poľštine zameriavam predovšetkým na preklady textov z nasledovných oblastí:

• školstvo
• kultúra
• cestovný ruch
• zdravotníctvo
• poľnohospodárstvo
• obchod
• právo

V menšej miere sa venujem prekladom textov z oblasti techniky a stavebníctva a prekladom textov pre deti.

Ponúkam preklady internetových stránok, zmlúv, záverečných prác, reklamných materiálov, obchodnej korešpondencie, manuálov, návodov na použitie atď.

NEMECKÝ JAZYK

Ponúkam neúradné preklady z nemčiny do slovenčiny a naopak. Pri prekladoch do nemeckého jazyka spolupracujem výlučne s rodenými hovoriacimi.

Okrem všeobecných textov sa v nemčine zameriavam na preklady textov z nasledovných oblastí:

• automobilový priemysel
• obchod
• cestovný ruch
• školstvo
• kultúra

 

Som otvorená spolupráci s prekladateľskými agentúrami a jazykovými školami.

Pri práci využívam CAT nástroje Wordfast, SDL Trados Studio a Memsource Editor.

Nie som úradná prekladateľka s okrúhlou pečiatkou.