Język polski

Oferuję Tłumaczenia zwykłe z języka polskiego na słowacki i z języka słowackiego na polski. Podczas tłumaczeń na j. polski współpracuję tylko z osobami, dla których polski jest językiem ojczystym.

Poza tekstami ogólnymi tłumaczę zwłaszcza dokumenty z następujących branż:

• edukacja
• kultura
• turystyka
• medycyna
• rolnictwo
• handel
• prawo

W mniejszym stopniu tłumaczę dokumenty techniczne i z branży budowlanej, a także teksty dla dzieci.

Oferuję tłumaczenia stron internetowych, umów, prac końcowych, materiałów reklamowych, korespondencji handlowej, podręczników, instrukcji użycia itp.

Język niemiecki

Oferuję tłumaczenia zwykłe z języka niemieckiego na słowacki i z języka słowackiego na niemiecki. Podczas tłumaczeń na j. niemiecki współpracuję tylko z osobami, dla których niemiecki jest językiem ojczystym.

Poza tekstami ogólnymi tłumaczę teksty z branży:
• samochodowej
• handlu
• turystyki
• edukacji
• kultury

Do pracy wykorzystuję narzędzia CAT: Wordfast i SDL Trados Studio.

 

Jestem otwarta na współpracę z biurami tłumaczeń i szkołami językowymi.

Nie jestem tłumaczem przysięgłym.