Volám sa Denisa Lovásová, som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v študijnom programe poľský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra.

Počas štúdia na univerzite som absolvovala dva semestrálne zahraničné pobyty v Poľsku – na Sliezskej univerzite v Katoviciach a na Jagelovskej univerzite v Krakove, letný jazykový kurz nemeckého jazyka na Univerzite Lugwiga Maximiliana v Mníchove a letný jazykový kurz poľského jazyka na Univerzite Marie Curie Skłodowskej v Lubline.

Prekladom sa aktívne venujem od roku 2012. K tejto činnosti ma motivovala predovšetkým vášeň k cudzím jazykom a kultúram, k práci s textom, rovnako môj cit pre detail, zvedavosť a v neposlednom rade láska k mojej rodnej reči – slovenčine.

Vzhľadom na rôznorodosť prekladových textov som nútená neustále rozširovať svoje obzory a objavovať pre mňa doposiaľ nepoznané oblasti. Aj to je jeden z dôvodov, prečo som si vybrala práve túto profesiu.

Mojimi pracovnými jazykmi sú poľština, nemčina a slovenčina. Možno aj vďaka mojim zahraničným aktivitám mi k srdcu prirástla o niečo viac poľština. Rozhodla som sa teda zasvätiť väčšinu svojich pracovných aktivít práve poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráci. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Aby si tak blízki – a zároveň tak vzdialení – susedia lepšie rozumeli…

Mojimi prioritami sú precíznosť, profesionalita a férové ceny.

Teším sa na vzájomnú spoluprácu!