Mgr. Denisa Lovásová
Sereďská 824
951 32 Horná Kráľová

Vaše objednávky posielajte na:

denisa.lovasova@gmail.com

Tel.: 0948 023 407