PoľštINA je INÁ

PoľštINA je INÁ

Prečo práve poľština? S touto otázkou sa pri mojej práci stretávam pomerne často. Ruština, francúzština, angličtina, španielčina, taliančina… Dôvodov, prečo sa človek začne učiť cudzie jazyky, je veľa. Cestovanie, spoznávanie nových kultúr, povýšenie v práci a s tým súvisiace lepšie finančné ohodnotenie alebo jednoducho